บริการ

บริการสอน รับสอนพิเศษ

       บริการสอน รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน ติวเตอร์ กวดวิชา เรียนพิเศษที่บ้าน ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษที่บ้าน กวดวิชาอินเตอร์ รับติวสอบตรง จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ติวสอบด้วยข้อสอบ รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ติวกับติวเตอร์จุฬาแบบตัวต่อตัว 

        รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ติวกับติวเตอร์จุฬาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ระดับวิชาการมหาวิทยาลัย รวมถึง คนวัยทำงาน โดยติวเตอร์หรือครูผู้สอนจะเดินทางไปสอนถึงที่บ้าน ของน้องๆ หรือสถานที่ที่น้องๆ หรือผู้ปกครองสะดวก โดยน้องๆ หรือผู้ปกครองสามารถเลือก วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงแจ้งความต้องการพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับติวเตอร์หรือครูผู้สอน ได้ เช่น ต้องการติวเตอร์ หรือครูผู้สอนเพศหญิง เป็นต้น เราสามารถดำเนินการให้ได้

        สถาบันจุฬาหัวกะทิติวเตอร์ บริการสอนตามความต้องการของน้องๆและผู้เรียน ในทุกหลักสูตร ทุกโปรแกรม ทั้งภาคภาษาไทย Inter และ Bilingual ทั้งระยะสั้น ระยะยาวหรือเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็น

  • เรียนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานด้านการคำนวณ ด้านภาษา วิชาอื่นๆ ในทุกระดับชั้น
  • เรียนพิเศษเพื่อเพิ่มเกรดในทุกระดับชั้น
  • ติวเข้มก่อนสอบกลางภาค (Midterm) และก่อนสอบปลายภาค (Final)
  • เรียนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานด้านการคำนวณ ด้านภาษา วิชาอื่นๆ ในทุกระดับชั้น
  • ติวเพื่อเตรียมสอบสัมภาษณ์งานและทบทวนความรู้ เช่น วิชาตรรกศาสตร์
  • ติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบตรงเข้าระดับประถม มัธยม ที่มีชื่อเสียง ได้แก่มหิดลวิทยานุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาแตร์เดอีวิทยาลัย เซนต์คาเบรียล สาธิต มศว ประสานมิตร ราชินี ราชินีบน สวนกุหลาบ เซนต์ดอมินิก เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ฯลฯ
  • ติวเข้มเพื่อเตรียมสอบตรงอื่นๆ
ทุกงานสอนสถาบันรับประกันคุณภาพติวเตอร์หรือครูผู้สอน 100%
หากไม่พอใจ สามารถแจ้งให้สถาบันเพื่อเปลี่ยนติวเตอร์หรือครูผู้สอนได้ทันที โดยไม่เสียค่าบริการ
ทุกงานสอนที่แจ้งเข้ามาเราจะดำเนินการคัดเลือก ผู้สอนและแจ้งผลให้น้องๆ หรือผู้ปกครองทราบ
ไม่เกิน 1 วันทำการ รับรองว่าได้เรียนแน่นอน

ติวเตอร์สอนพิเศษ