ติวเข้าสาธิต 2557

chula-tutou-education-04

ติวเข้าสาธิต 2557 

        ติวเข้าสาธิต เตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้น มีชัยไปกว่าครึ่งหากท่านต้องการเตียมสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม ตั้งแต่ศึกษาเนื้อหาที่จะสอบเข้า จัดติวพิเศษเตรียมพร้อมให้ หรือเรียนพิเศษกันนั้นเองผู้ปกครองบ้างคนอาจกำลังกลุ่มใจว่าจะให้ลูกเรียนหรือสอบเข้าที่ใดดีตอนนี้ โรงเรียนสาธิตเป็นอีกโรงเรียนที่เป็นความใฝ่ผันของใครหลายๆคนทั้งผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเองก็ตามความฝันนั้นจะเป็นจริงได้ก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกๆด้าน

       เกี่ยวกับการเข้าเรียนที่นี้ เพราะหลายๆคนจะทราบดีว่าการเข้าไปเรียนสาธิตแต่ละแห่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีการแข่งขั้นกันสูงมากทำให้เด็กทุกคนต่างหาครูมาสอนพิเศษให้กับลูกๆเพื่อเตรียนตัวให้ทัน นับวันเด็กที่ต้องการจะเข้าเรียนที่นี้เยอะขึ้นเรื่อยๆ เราต้องมีการนำข้อสอบเก่าของโรงเรียนสาธิตมาฝึกทำให้เข้าใจ และเพิ่มเติมเนื้อหาด้านอื่นๆเข้าไปเสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ นั้นเป็นเหตุที่ทำให้ทุกท่านเตรียมพร้อมก่อนสอบให้มากที่สุดเพราะการสอบแต่ละครั้งต้องมีการคาดหวังให้เข้าใจทุกเนื้อหาเพราะถ้าท่านเตรียมพร้อมจะสอบเข้าสาธิตต้องเตรียม ต้องเรียน และต้องฟิตตัวเองให้พร้อมกับการสอบแต่ละครั้ง

satit-tutor

         การสอนพิเศษ เราจะเน้นความเข้าใจเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจเนื้อหารายวิชา โดยจะเน้นเรียนแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะฝึกด้านเดิมโรงเรียนจัดทำหลักสูตรขึ้นเอง โดยจัดมวลประสบการณ์ในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ภาษา ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มิติ ธรรมชาติวิทยา มนุษยสัมพันธ์ และการเข้าใจตนเอง

         เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ในลักษณะบูรณาการ นักเรียนรับความรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อเรียน ให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัตได้จริงๆสมกับความต้องการของเราที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนทุกท่านโดยตรง

     ส่วนใหญ่ที่มีการรับสอนคือ วิชาเลข คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเชาว์ปัญญาต่างๆ ให้น้องได้เข้าใจและเรียนแล้วสนุกกับการสอนพิเศษจากศูนย์ติวเตอร์ติวที่บ้าน

tutor chula at home


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.