รับสอนพิเศษ เคมี

รับสอนพิเศษ เคมี

         สอนพิเศษเคมี รับสอนพิเศษ เคมี ม.ต้น ม.1 ม.2 ม.3 กวดวิชาให้ตัวต่อตัว สอนพิเศษเคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 ตามบ้าน เรียนพิเศษเคมี ม.ปลาย ที่บ้าน กวดวิชา เคมี ม.ปลาย ตัวต่อตัว สอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว ครูสอนพิเศษเคมี ติวเตอร์สอนพิเศษเคมี กวดวิชาเคมีตัวต่อตัวได้ที่บ้านติวเตอร์จากทีมติวเตอร์จุฬาหัวกะทิติวเตอร์คุณภาพพร้อมให้บริการจัดส่งติวเตอร์เคมีให้ถึงที่บ้าน เรียนแล้วผลการเรียนดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจมาเรียนพิเศษกับติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ เปิดสอนพิเศษที่บ้านแน่นอนค่ะ

เนื้อหาวิชาที่จะเรียนพิเศษ สำหรับการติว กวดวิชาเคมี ม.ปลาย

กวดวิชา เคมี ม.4

เนื้อหากวดวิชา เคมี ม.4

 

ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1

 

 • ติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 บทที่ 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
 • -> ธาตุในตารางธาตุ
 • -> มวลอะตอม
 • -> มวลโมเลกุล
 • -> โมล
 • ติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 บทที่ 2 เรื่อง พันธะเคมี
 • -> พันธะโลหะและสมบัติ
 • -> พันธะไอออนิก
 • -> พันธะโควาเลนต์
 • ติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 บทที่ 3 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • -> สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่
 • -> ธาตุทรานซิชัน
 • -> เลขออกซิเดชัน
 • -> สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ
 • -> ธาตุกัมมันตรังสี

 

ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2

 

 • ติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 บทที่ 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์
 • -> มวลอะตอม
 • -> โมเลกุล
 • -> โมล
 • -> สารละลาย
 • ->  การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
 • -> สมการเคมีและรูปแบบของปฏิกิริยาเคมี
 • -> การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
 • ติวเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 บทที่ 2 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
 • -> สถานะของสาร
 • -> สมบัติของของแข็ง
 • -> สมบัติของของเหลว
 • -> สมบัติของแก๊ส
 • -> เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส

กวดวิชา เคมี ม.5

เนื้อหากวดวิชา เคมี ม.5

ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1

 

 • ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 บทที่ 1 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • -> ทฤษฎีการชน
 • -> ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ->  กฎอัตรา
 • ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 บทที่ 2 เรื่อง สมดุลเคมี
 • -> การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
 • -> ภาวะสมดุล
 • -> ค่าคงที่สมดุล
 • -> ปัจจัยที่มีผลในการรบกวนสมดุล
 • ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม1 บทที่ 3 เรื่อง กรดเบส
 • -> ทฤษฏีกรด-เบส
 • -> คู่กรด คู่เบส
 • -> การแตกตัว
 • -> pH และ pOH ของสารละลาย
 • -> ปฎิกิริยาระหว่างกรดและเบส
 • -> อินดิเคเตอร์
 • -> การไตเตรต

 

ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2

 

 • ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2 บทที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
 • -> การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ
 • -> ปฎิกิริยารีดอกซ์
 • -> การดุลสมการ
 • -> เซลล์ไฟฟ้าเคมี
 • -> ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
 • -> การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
 • ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 2 บทที่ 2 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี
 • -> สินแร่และการถลุงแร่
 • -> แร่รัตนชาติ
 • -> การผลิตเกลือ
 • ->การใช้ประโยชน์จากเกลือแกงในอุตสาหกรรม

กวดวิชา เคมี ม.6

เนื้อหากวดวิชา เคมี ม.6

ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.6

 

 • ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.6 บทที่ 1 เรื่อง สารประกอบคาร์บอน ชีวโมเลกุล
 • -> สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • -> การอ่านชื่อ
 • -> สมบัติไอโซเมอร์
 • -> หมู่ฟังก์ชัน
 • -> คาร์โบไฮเดรต
 • -> โปรตีน
 • -> ลิพิด
 • -> สารซักล้าง
 • -> สารพันธุกรรม
 • ติวเสริมเนื้อหาเคมี ม.6 บทที่ 2 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
 • -> ปิโตรเลียม
 • -> น้ำมันเชื้อเพลิง
 • -> พอลิเมอร์
 • -> พลาสติก
 • -> เส้นใย
 • -> ยาง

คอร์สกวดวิชาเคมี ทุกคอร์ส นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถ โทรสอบถามเพื่อจัดคอร์ส กวดวิชาเคมีได้ หรือจะเรียนเป็นเฉพาะบทที่ไม่เข้าใจอยากติวเสริมก่อนสอบกลางภาค หรือติวเสริมก่อนสอบปลายภาค ติวเตอร์และผู้เรียนสามารถปรับคอร์สให้เข้ากันได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และวันเวลาที่จะเรียนพิเศษเคมีที่บ้านนั้นเอง

tutor chula at home 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.