วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

google

     วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 เป็นวันที่มีความสำคัญทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างมากเพราะภาษาไทยเป็น ภาษาประจำชาติที่นักเรียนหรือ คนไทยทุกคนจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และวันภาษาไทยปีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงและให้ความสำคัญ และทางกูเกิล ก็ได้ให้ความสำคัญกับวันภาษาทาไทยในปีนี้เช่นเดี่ยวกันเพราะได้ขึ้นโชว์รูปภาพโลโก้ของกูเกิลให้แบบฉลับภาษาไทย ให้คนไทยเราได้ดีใจด้วยค่ะในพ.ศ.นี้

 

วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ มีดังนี้

      1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 

       2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 25423

      3.เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

      4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

      5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

 

ความสำคัญของภาษาไทย

      ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันเเละทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น เเต่ละภาษามีระเบียบของตนเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยืดคนทั้งชาติ ดังข้อความ ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง "ความเป็นชาติโดยเเท้จริง" ว่า ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์เเน่นเเฟ้นกว่าสิ่งอื่น เเละไม่มีสิ่งใด ที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือเเน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี

      เพราะฉะนั้น รัฐบาลใดที่ต้องปกครองคนต่างชาติต่างภาษา จึงต้องพยายามตั้งโรงเรียนเเละออกบัญญัติบังคับ ให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ปกครอง เเต่ความคิดเห็นเช่นนี้ จะสำเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได้ เเต่ถ้ายังจัดการเเปลง ภาษาไม่สำเร็จอยู่ตราบใด ก็เเปลว่า ผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้น เเละยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้ อยู่ตราบนั้น ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์เเน่นเเฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น"

ดังนั้นภาษาก็เปรียบได้กับรั้วของชาติ ถ้าชนชาติใดรักษาภาษาของตนไว้ได้ดี ให้บริสุทธิ์ ก็จะได้ชื่อว่า รักษาความเป็นชาติ

      คนไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ควรจะรักษาระเบียบความงดงามของภาษา ซึ่งเเสดงวัฒนธรรม เเละ เอกลักษณ์ประจำชาติไว้อีกด้วย ดัง พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งว่า

      "ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องสื่อสารเเสดงความ รู้สึกนึกคิดของคนทั่วโลก เเล้ว ยังเป็นเครื่องเเสดงให้เห็นวัฒนธรรม อารยธรรม เเละเอกลักษณ์ ประจำชาติอีกด้วย ไทยเป็นประเทศซึ่งมีขนบประเพณี ศิลปกรรมเเละภาษา ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล เราผู้เป็นอนุชนจึงควรภูมิใจ ช่วยกัน ผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้ อุตส่าห์สร้่างสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป "

เรียนพิเศษภาษาไทย

 

ภาษาไทยสำคัญอย่าไง ทำไมต้องเรียนพิเศษภาษาไทย?

      ทุกคนต่างรู้กันดีว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่ใครหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะฝึกอ่านเขียนภาษาไทยให้คล่องแคล่ว ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยแล้วไม่ติดขึ้น หรือพูดภาษาไทยรุ้เรื่อง อ่านจับใจความเกี่ยวกับบทความแล้วรู้ว่า ลำดับก่อนหลังเหตุการณ์นั้นทีเกิดขึ้นได้เลย และถ้าถามว่าทำไม่ต้องเรียนภาษาไทยให้เข้าใจ ก็ตอบได้เลยค่ะว่า สำคัญมากที่สุดเพราะภาษา เป็นหลักภาษาที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องเรียนพิเศษตั้งแต่อนุบาลเพื่อให้มีความเข้าใจ วางแผนการเรียนของเด็กอนุบาลได้เลยค่ะ เพราะจะนำไปใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ เช่นใช้อ่านโจทย์คณิตศาสตร์ เป็นต้น นั้นไงค่ะน้อง หรือผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของภาษาไทยกันแล้วหรือยัง

      รับสอนภาษาไทย ประถมศึกษาเราก็จะรับตั้งแต่น้องๆ ป.1 เป็นต้นไปค่ะ เพราะผู้เรียน หรือนักเรียนแต่ละคนความเข้าใจ หรือการเรียนรู้จะแตกต่างกันไปตามความสามารถและการทบทวนทนั้นเอง หากน้องๆที่อยากเก่งภาษาไทยตั้งแต่เด็ก เข้าเรียนโรงเรียนต่างๆ ก็สามารถมาเรียนพิเศษภาษาไทย กับเราได้เรามีการจัดติวภาษาไทยให้ อ่านออก เขียนได้กันเลยตั้งแต่พื้นฐานค่ะ

chula-bn2

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.