เรียน igcse ติวข้อสอบ IGCSE

chula-tu-tutor-igcse

ติวเตอร์ทีมจุฬาหัวกะทิ ติวเตอร์คุณภาพสอนพิเศษตัวต่อตัวถึง หน้าบ้านน้องๆ ติว igcse เพื่อน้องๆทีเรียนอินเตอร์โดยเฉพาะ ติวเตอตร์ติว IGCSE พร้อมสอนด้วยแนวการสอบที่ติวเน้นเข้าใจ รับสอนพิเศษ IGCSE ตามบ้าน เรียนพิเศษ IGCSE ที่บ้านกวดวิชาตัวต่อตัว

IGCSE คืออะไรนั้น เรามาดูกัน

         IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education คือการสอบที่เที่ยบเท่ากับการสอบระดับมัธยมปลาย (ม.6) ในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหราชอาณาจักร ซึ่งพัฒนาระบบการสอบโดย University of Cambridge International Examinations (CIE) ซึ่งหลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational (IGCSE) ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น อาทิ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยต่อไป สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านในหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level

         โดยหลักสูตร IGCSE นั้น เป็นการเรียนการสอบที่บูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติ จากประสบการณ์จริงซึ่งในการสอบบางรายวิชาของหลักสูตร ผู้สอบสามารถที่จะเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชา แบบ Core (พื้นฐาน) หรือแบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้ดำเนินการจัดสอบในประเทศไทยได้แก่ University of Cambridge International Examination (CIE)

วิชาที่ได้รับความนิยมในการสอบเทียบ igcse คือ

 • Mathematics
 • Science
 • Biology
 • Business
 • Chemistry
 • Economics
 • Geography
 • History
 • ESL
 • Physics
 • Sociology
 • Accounting
 • ICT

         การสอบแบบ Core เป็นการวัดผลการเรียนของนักเรียน โดยจะเป็นเนื้อหาทั่วๆไปในแต่ละวิชา เกรดที่นักเรียนจะได้รับสำหรับการสอบแบบ Core คือ C, D, E, F, และ G นักเรียนที่สอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในฐานะเทียบเท่ามาตรฐาน ของการสอบ GCSE และ GCEO-Level

         การสอบแบบ Extended คือการสอบที่มีการเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาเจาะจงลึกลงไปมากกว่าการสอบแบบ Core ซึ่งเกรดที่นักเรียนจะได้รับ คือ A, B, C, D, E, F, และ G สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สามารถนำผลสอบที่ได้เกรด A,B,C จาก ICGSE  อย่างน้อย 5 วิชาไปขอเทียบวุฒิได้ที่กองเทียบวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรนั้น จะต้องมีผลสอบในระดับ A level อีก 2-3วิชา เพิ่มเติมหลังจากที่สอบผ่าน IGCSEไปแล้ว ซึ่งจะเป็นวิชาใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ (A level เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากหลักสูตร IGCSEหรือ GCE )

          รายวิชาส่วนใหญ่ของ IGCSE จะมีให้เลือกระหว่าง Core และ Extended จึงทำให้นักเรียนสามารถเลือกระดับหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองได้ นักเรียนสามารถนำผลสอบ IGCSE รวม 5 วิชา ที่คะแนนไม่ต่ำกว่า C ในทุกรายวิชา ไปเทียบวุฒิ ม.6 ได้ จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ติวเตอร์สอนพิเศษ


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.