ติวข้อสอบ PAT

ติวเตอร์สอนคณิต

ติวเตอร์รับติวข้อสอบ PAT 1-7 เพื่อเรียน Pat คณิตศาสตร์ พร้อมทำแบบฝึกหัดและเฉลยด้วยชุดโจทย์ขอสอบมากมาย พร้อมยังเป็นติวเตอร์ที่สอนเฉพาะ แพท อีกด้วย ติวคณิตศาสตร์ กับพี่จุฬาผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ด้วยระบบการสอนเน้นการสอนสดตัวต่อตัว พร้อมบริการสอนถึงบ้าน จัดหาติวเตอร์ดีดี และติวเตอร์คุณภาพ ไปสอนและรับติวคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา หรือจะติวPat1 คณิตก็ได้ตามความต้องการ

  1. เน้นการทำโจทย์ข้อสอบรับตรงมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร มศว. ฯลฯ
  2. ติวสอบเพิ่มเกรด เพิ่มคะแนน ด้วยข้อสอบวัดผลทางความถนัดคณิตศาสตร์
  3. ติวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ อาธิ เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ สวนกุหลาย หอวัง สาธิตฯ
  4. ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร กับข้อสอบเตรียมหารน้อง ม.ต้น ม.1-ม.3

 PAT

PAT ย่อมาจาก Professional Aptitude Test เป็นการสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาชีพ แบ่งเป็นทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย

PAT 1  วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์

-> เนื้อหา   เช่น  Algebra, Probability and Statistics, Conversion, Geometry, Trigonomentry, Calculus  ฯลฯ 

->  ลัษณะข้อสอบ  Perceptual  Ability, Calculation  skills, Quantitative  Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2  วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

->  เนื้อหา   ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, Environment, ICT ฯลฯ

->  ลักษณะข้อสอบ   Perceptual  Ability, Sciences  Reading  Ability, Science  Problem  Solving  Ability ฯลฯ

PAT 3  วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์

->  เนื้อหา   เช่น  Engineering  Mathematics,Engineering Sciences, Life  Sciences, IT ฯลฯ 

->  ลักษณะข้อสอบ   Engineering  Aptitude  i.e.  Multidimensional  Preceptual  Ability, Calculation  Skills, Engineering  Reading  Ability, Engineering  Problem  Solving  Ability 

PAT 4  วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

->  เนื้อหา   เช่น   Architectural  Math  and Sciences ฯลฯ 

->  ลักษณะข้อสอบ  Space  Relations, Multidimensional  Perceptual  Ability, Architectural  Problem  Solving  Ability

PAT 5  วัดศักยภาพทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

->  เนื้อหา  เช่น ความรู้ในเนื้อหาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ               

->  ลักษณะข้อสอบ  ครุศาสตร์ (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading  Skills),

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย  การแก้ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  ฯลฯ

PAT 6  วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์

->  เนื้อหา   เช่น  ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทางศิลป์  ฯลฯ 

->  ลักษณะข้อสอบ   ความคิดสร้างสรรค์  ฯลฯ

PAT 7  วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่  2

->  เนื้อหา   จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ  เช่น  Grammar, Vocabulary Culture, Pronunciation Functions

->  ลักษณะข้อสอบ   Paraphasing, Summarizing Applying Concepts and Principles, Problem Solving skills, Critical Thinking skills, Questioning skills, Analytical skills

tutor zone

ลักษณะข้อสอบ PAT

  • จะเป็นปรนัย และอัตนัย 

  • เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก 

  • มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

จัดสอบ 

  •  เมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง 
  •  คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีแบบนี้จาก http://board.pecschool.net

tutor chula at home 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.