ติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ

ติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ รับสอนพิเศษตามบ้าน หาครูสอนพิเศษติวเตอร์ กวดวิชา หาครูสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษที่บ้านด้วยการติวข้อสอบ ติวo-net ติวข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ข้อสอบสอบตรงคณิต วิทย์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ สอนพิเศษ รับสอนภาษาอังกฤษ รับสอนฟิสิกส์ รับสอนเคมี รับสอนพิเศษตามบ้าน

อยากได้ครูสอนพิเศษที่มีคุณภาพสอนแล้วเข้าใจ เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงปรึกษาทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิได้เลยเรามีทีมงานให้คำแนะนำกับผู้เรียนโดยตรง อยากได้ติวเตอร์ติวเก่งเรียนแล้วดี ไม่มีปัญหา แก้ข้อสงสยให้น้องนักเรียนได้ เพิ่มเกรดดีๆ ได้ที่บ้านติวเตอร์สอนตัวต่อตัว ดีติวเตอร์ดีดีสอนพิเศษมากมายพร้อมให้ไปจัดเตรียมการสอนได้เลย ต้องการติวเตอร์โทรมาเรามีทีมงานให้คำปรึกษาการเรียนเป็นประจำ

สอนดีติวถึงที่บ้าน

 


ปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่าย
     รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกวิชา อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับติวสอบแข่งขัน ตัวต่อตัวที่บ้านติวสอบ รับสอนพิเศษติวสอบเข้าสาธิตเกษตร จุฬา มศว รับสอนพิเศษฟิสิกส์ รับสอนพิเศษเคมี รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ กวดวิชาอินเตอร์ รับติวสอบตรง จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรรับสอนพิเศษชีววิทยา ติวเตอร์ รับสอนพิเศษอนุบาลตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน ติวเตอร์ กวดวิชา เรียนพิเศษที่บ้าน ตัวต่อตัว  รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าจุฬา ธรรมศาสตร์ สอบสมาร์ทวัน ติวสอบตรง นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ รับสอน smart1 Gat Pat O-Net Aadmidsion สอนพิเศษ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม มหิดลอินเตอร์ ธรรมศาสตร์อินเตอร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ รับติวสอบตรงเข้าจุฬาอินเตอร์ รับสอนภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ รับสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง ตัวต่อตัว
 
 
จุฬาหัวกะทิ ติวเตอร์
   สถาบันคุณภาพด้านการสอนพิเศษ บริการคัดเลือกและจัดส่งติวเตอร์ไปสอนถึงบ้านในทุกวิชา โดยทีมติวเตอร์ จุฬา-ธรรมศาสตร์ ต่างประเทศ และมหาลัยชั้นนำ คุณภาพ 100%
นโยบายประกันคุณภาพและตัวชี้วัดของสถาบันจุฬาหัวกะทิติวเตอร์
   1. จัดหาติวเตอร์หรือครูผู้สอนที่ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
   2. จัดส่งติวเตอร์ได้ทันตามเวลาที่นัดหมาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
   3. เปลี่ยนติวเตอร์ให้ทันที หากผู้เรียนไม่พอใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 
ผู้เรียนหรือผู้ปกครองโทรแจ้งวิชาที่ต้องการเรียน พร้อมระบุวันเวลาและสถานที่
ที่ต้องการให้ไปสอน ตลอดจนลักษณะติวเตอร์ที่ต้องการได้ที่เบอร์ 086-9750156 ตลอด 24 ชม. โทรติดต่อได้เลยทันที
ทางสถาบันจะทำการคัดเลือกติวเตอร์และให้ติวเตอร์ติดต่อกลับผู้เรียน
    หรือผู้ปกครองก่อนวันเรียน โดยเร็วที่สุด
การเรียนของสถาบันเราจะเน้นสอนแบบตัวต่อตัว เรียนเดี่ยว และกลุ่มย่อย เท่านั้น
การเรียนในแต่ละครั้งเรียนขั้นต่ำ 2 ชม.
อัตราค่าเรียนระดับอนุบาลเริมต้นที่ 200 บาท/ชม.
    ประถมและ ม.ต้น เริ่มต้นที่ 200 บาท/ชม., ม.ปลาย เริ่มต้นที่ 250 บาท/ชม.
อัตราค่าเรียนพิเศษนี้รวมค่าเอกสารประกอบการสอน ชีท และค่าเดินทางต่างๆแล้ว
 
 
เราเป็นสถาบันที่มีทีมที่ปรึกษาในการคัดเลือกติวเตอร์เฉพาะหัวกะทิ
     มีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ ส่งไปสอนน้องๆ
รับประกันคุณภาพ ความถูกต้อง และตัวตนที่แท้จริงของติวเตอร์ โดยผู้ปกครองสามารถ
    ขอดูหลักฐาน บัตรนิสิต/นักศึกษา/บัตรประชาชน/ใบปริญญา จากติวเตอร์ก่อนเรียนได้
เราเป็นสถาบันที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันสอนภาษา สถาบันกวดวิชา และโรงเรียนต่างๆ
     เพื่อให้ส่งติวเตอร์ไปสอนพิเศษ อบรม Training
เรามีติวเตอร์ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร ทุกระดับ
ดำเนินการคัดเลือกติวเตอร์ให้ผู้เรียนทันที รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ผู้เรียนต้องการ
วิชาที่เปิดสอนพิเศษ วิชาที่เปิดสอนพิเศษ
จุฬาหัวกะทิ ติวเตอร์
รับสอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษตามบ้าน ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ สอนพิเศษตามบ้านกวดวิชา รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เราสอนที่บ้านให้กับน้องๆที่ต้องการ สอนพิเศษที่บ้าน
หรือไม่ว่าจะเป็น ครูสอนเลขที่บ้าน หาครูคณิตศาสตร์ ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ดูการบ้าน
ติวเตอร์จุฬากวดวิชาเลข หาโรงเรียนสอนพิเศษตอนเย็น หาติวเตอร์จุฬาสอนพิเศษที่บ้าน
ทุกที่ตามความต้องการของผู้เรียนด้วยสุดยอดติวเตอร์ ที่คัดเฉพาะหัวกะทิ
เรียนพิเศษภาษาจีนกลาง สอนพิเศษภาษาจีนกลางรับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กวดวิชาตามบ้าน
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการติวและสอนพิเศษให้แก่น้องๆ โดย
เน้นเป็นการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อยไม่เกิน 5 คน โดยให้ติวเตอร์ และ
ครูผู้สอนไปสอนถึงที่บ้านน้องๆ หรือสถานที่ที่น้องๆ หรือผู้ปกครองสะดวกโดยติวเตอร์
และครูผู้ สอนทุกท่านล้วนผ่านการคัดเลือกจากสถาบันทั้ง 3 มิติ คือ
 
มิติที่ 1 ด้านร่างกาย ครูผู้สอนของสถาบันแต่ละท่านต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
มิติที่ 2 ด้านจิตใจ ครูผู้สอนของสถาบันแต่ละท่านจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดี มีความเมตตา
มีความรับผิดชอบ
มิติที่ 3 ด้านความรู้ความสามารถ  ครูผู้สอนของสถาบันแต่ละท่านจะต้อง มีความรู้
ความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ
ดังนั้นน้องๆ และผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าได้ว่าติวเตอร์และครูผู้สอนของสถาบันล้วนคัด
เฉพาะระดับหัวกะทิไม่มีสิ่งเจือปน เข้มข้นไปด้วยความรู้และความสามารถ
และคุณภาพคุ้มค่าเกินราคา สมดังกับที่มา
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์” จริงๆ
 
   จุฬาหัวกะทิติวเตอร์” สถาบันคุณภาพด้านการสอนพิเศษ บริการคัดเลือกและจัดส่งติวเตอร์
ไปสอนถึงบ้านในทุกวิชา โดยทีมติวเตอร์ จุฬา-ธรรมศาสตร์ ต่างประเทศและมหาลัยชั้นนำ
ติวเตอร์คัดแบบคุณภาพ 100%
 
ดำเนินการบริหารโดย อ.ดร. ที่เคยจบจากจุฬาและได้ทุนไปศึกษาต่อเมืองนอก
เรารับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับ โดยติวเตอร์คุณภาพ มืออาชีพ ดังนี้
   รับสอนพิเศษอนุบาล ตัวต่อตัว
      ติวสอบเข้า ป.1
      ติวข้อสอบเข้า ป.1
      ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดัง เช่น สาธิตปทุมวัน สาธิตจุฬา สาธิตเกษตรมศว.
      ติวสอบเข้า ป.1 เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้านภาษา ด้านตัวเลข
      คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา สำหรับน้องระดับอนุบาล
   รับสอนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม
      ทั้งหลักสูตรไทย EP (English Program) และ Inter
      เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
      เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพิ่มเกรด
      เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
      เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อสอบแข่งขัน สสวท.
      เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อสอบโอเน็ต O-NET
      เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อเน้นเตรียมสอบ สอนพิเศษ
      ตัวต่อตัว วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ ทั้งหลักสูตรไทย EP อินเตอร์
      สองภาษา หรือ Inter และ English Program
      ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง เช่น หอวัง สวนกุหลาบ บดินทร์เดชา เซนต์คาร์เบรียล
   รับสอนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม
      ทั้งหลักสูตรไทย EP (English Program) และ Inter
      เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
      เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพิ่มเกรด
      เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
      เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อสอบโอเน็ต O-NET
      เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อเน้นเตรียมสอบ สอนพิเศษตัวต่อตัว
      วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ ทั้งหลักสูตรไทย EP อินเตอร์ สองภาษา
      ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น
 
   รับสอนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม
      ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฝรั่งเศส เยอรมัน ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อเพิ่มเกรด
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบโอเน็ต O-NET
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบแอดมิชชั่น Admission
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบแข่งขันต่างๆ
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
      ติวเตอร์จุฬา ติเตอร์ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์เกษตรศาสตร์ ติวเตอร์พระนครเหนือ
      ติวเตอร์ศิลปากร ติวเตอร์มหิดล เป็นต้น
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ GAT ไทยเชื่อมโยง
      GAT ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์เน้นติว GAT โดยตรงให้กับนักเรียน
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 1 (คณิตศาสตร์)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 2 (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ Professional Aptitude Test
      PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ Professional Aptitude Test
      PAT 4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ Professional Aptitude Test
      PAT 5 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ Professional Aptitude Test
      PAT 6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.2 (ภาษาเยอรมัน)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.4 (ภาษาจีน)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.5 (ภาษาบาลี)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.7 (ภาษาสเปน)
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ smart-I
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ smart-II
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ IGCSE ทุกวิชา
      เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ SAT Math SAT English
 
   รับสอนพิเศษ มหาวิทยาลัยตัวต่อตัวทุกวิชา ทั้งหลักสูตรไทย EPและ Inter
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา สถิติ
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา GED
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา GMAT
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา เศรษฐศาสตร์
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา Business Finance
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา เคมี 1,2 ของทุกมหาวิทยาลัย
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา ชีววิทยา ของทุกมหาวิทยาลัย
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา สรีรวิทยา ของทุกมหาวิทยาลัย
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา ฟิสิกส์ 1,2 ของทุกมหาวิทยาลัย
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา แคลคูลัส 1,2,3 ของทุกมหาวิทยาลัย
 
   รับสอนพิเศษ ติวสอบภาษา สอบวัดระดับภาษา
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาจีนกลาง (Chinese)
       สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาเยอรมัน (Deutsch)
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาอิตาลี (Italian)
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาเกาหลี (Korea)
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษารัสเซีย (Russian)
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว CU-TEP
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว TU-GET
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว IELTS
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว TOEIC
      สอนพิเศษ ตัวต่อตัว TOEFL
 
   รับจัดอบรมภาษา Training ให้กับ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน Office
      ตามความต้องการ โดยติวเตอร์มืออาชีพ
      การสนทนาในการทำงาน
      ต้องการให้จัดคอร์สให้ ติดต่อสอบถามได้
      การเขียน E-mail จดหมายธุรกิจ Outlook
      การสนทนาทางโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
      การนำเสนอ Project เช่น การเสนอขายสินค้า บริการ แก่ลูกค้าต่างชาติ
      จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จีนกลาง
      ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น ทุกคอร์สเรามีติวเตอร์มืออาชีพ
      พร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน
 
   รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ชาวจีน ชาวเกาหลี ชาวญี่ปุ่น ชาวอินเดีย
      โดยติวเตอร์มืออาชีพและคอร์สอื่นๆ อีกมากมาย ตามที่ผู้เรียนต้องการ
 
ทุกคนที่เลือกจุฬาหัวกะทิไปสอนแล้ว ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
"ได้ผลที่สุด ไม่ผิดหวัง สอบได้ตามที่ตั้งใจไว้
และมั่นใจในคุณภาพ สมดังกับที่มา "จุฬาหัวกะทิ"
"เราสอนด้วยประสบการณ์ บริการด้วยความเต็มใจ มอบความรู้ให้เต็มความสามารถ"
 
 
ติดต่อ จุฬาหัวกะทิ ติดต่อได้เลยตอนนี้ ที่ 086-9750156 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

2 Comments

  1. มนัสนันท์ says:

    สอบถามเรื่องการมาสอนพิเศษที่บ้านค่ะ บ้านอยู่แถววงศ์สว่าง
    ลูกอยู่อนุบาล 2 อายุ 4ขวบ ต้องการเรียนเสริมทุกวิชา เน้นเลขและการอ่านภาษาไทยและอังกฤษ
    เวลาเรียนตั้งแต่ 12.00-14.00 น. ของวันเสาร์ ต้องการคุณครูสอนเป็นผู้หญิงค่ะ
    กรุณาติดต่อกลับด้วยค่ะ