ทำตัวอย่าไรจะไปสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 2556

niets

        ใกล้มาแล้วนะค่ะน้องๆหลายคนกำลังยุ่งม๊วกๆ กับการจะสอบเข้ามหาวทิยาลัย และไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรเมื่อเข้าห้องสอบ พี่จะมีวิชาทำข้อสอบให้ได้ผลกันเลยค่ะ อย่างแรกคือทำสมาธิให้สงบและตั้งสติ อ่านโจทย์และทำความเข้าใจให้เข้าใจกับโจทย์ข้อสอบวิชานั้นๆ เลยค่ะ และพี่จะมาแนะ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาปี 2556 นี้กันเลยที่ทาง สทศ. ได้ออกกกฎกติกาให้น้องได้ปฏิบัติตามกันเลยค่ะ 

 1. ในการสอบทุกวิชาผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุให้ชัดเจนนะค่ะไว้ยื่นยังตัวต้นกับผู้คุมสอบสนามสอบนั้นๆ
 2. ห้ามขึดเขียนข้อความ หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจำตัวประตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่นำมายื่นยัน ถ้าหากน้องฝ่าฝืนครูผู้คุมสอบจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบนะค่ะ
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาทำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้วสามสิบนาที แลไม่ให้ผู้เข้าห้องสอบทุกคนออกจากห้องสอบจะกว่าเวลาสอบจะหมด
 4. อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำสองบี กลเหลาดินสอ และยางลยเข้าห้องสอบได้เท่านั้น

 5. ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ตขาด และเมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดข้อสอบทำได้ค่ะ
 6. ให้ระบายข้อสอบที่น้องๆต้องการให้ชัดเจนนะค่ะ และห้ามมีลอยขีดเขียนกระดาษคำตอบที่ให้นะค่ะ
 7. ห้ากระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการจับได้ว่าทุจริต หรือถ้ามีการทุจริต หรือมีเห็ตสงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบให้รายวิชานั้นๆนะค่ะ หรือทุกวิชาเลยนะจ๊ะจะบอกให้
 8. เมือหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำแบบทดสอบและระบายกระดาษคำตอบ ห้ามผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บแบบทดสอบและการดาษคำตอบผู้เข้าสอบหมดทุกๆคน
 9. ผู้เข้สอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ
 10. การฝ่าฝืนข้อปฏิบัตของประกาศนี้ สทศ. อาจจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิช

น้องๆสามรถดูข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย

       นี้เป็นกฎกติกา ส่วนหนึ่งที่ สทศ. ได้ออกมาให้น้องๆได้ ปฏิบัติกันนะค่ะ อย่างไรให้น้องๆตั้งใจทำข้อสอบ 7 วิชาสามัญปี 2556 นี้ให้ได้คะแนนดีนะค่ะ และหากถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะสอบวิชาอะไร พี่จะมาแนะวิชาที่ใช้ในการสอบกับเลยค่ะคือ 

University

7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2556 ที่ใช้ในการสอบมี

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • อังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา

ติวเตอร์สอนพิเศษ

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.