ตาราง รับตรง 2557 เตรียมพร้อมได้เลย

ติว รังตรง 2557
 
      เคยไหมเอ่ยถ้าหากว่าตัวเองมีเกรดเฉลี่ยออกมาที่ไๆม่ค่อยดีเอาซะเลย เรียนมายังไงเกรดก้ไม่ดี จะสมัครรับตรงกับเขาได้บ้างไหมเนี่ย?? เหนื่อยใช่ไหมครับ ที่เกรดไม่ค่อยดีเอาซะเลย แต่ว่าจากนี้
      น้อๆไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว เพราะว่าระบบรังตรง ปีการศึกษา 2557 นี้ มีหลายโครงการที่ไม่ต้องกำหนดเกรดพื้นบาน นั่นก็หมายความวาน้องๆไม่ต้องกังวลแม้เกรดจะต่ำติดดินมากๆ แต่ก็อย่าลืมเช็คดูน่ะครับ ว่าเกณฑ์เขาเป้นอย่างไรกันบ้าง และพยายามทำคะแนน Gat Pat ให้ดี เอาละครับ เราไปดูกันดีกว่าว่าเค้ามีโครงการอะไรบ้างนั้น ไปดูเลย

โครงการ                                            ช่วงเวลารับสมัคร
 
รับตรงคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์            14 – 29 ส.ค. 56
 
โครงการรับนักเรียนนานาชาติฯ เข้าศึกษาใน ม.แม่ฟ้าหลวง    15 ก.ค. 56 – 13 มิ.ย. 57
 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ม.นเรศวร    14 – 31 ต.ค. 56
 
โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.นเรศวร            1 – 20 พ.ย. 56
 
รับตรงคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร            1 – 20 พ.ย. 56
 
รับตรงคณะแพทย์-ทันตแพทย์ ผ่าน กสพท.    1 – 30 พ.ย. 56
 
รับตรงสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเชียงราย    1 ก.ค.- 12 ต.ค.56
 
รับตรงโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ม.เชียงใหม่    29 ก.ค.- 9 ส.ค.56
 
รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                    21 ม.ค.-15 เม.ย. 57
 
รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                            21 ม.ค.-15 เม.ย. 57
 
รับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                    21 ม.ค.-15 เม.ย. 57
 
โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดีชนบท
ม.อุบลราชธานี                                                    16 ก.ค.-15 ส.ค.56
 
รับตรงวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล            13 ก.ค.56 – 11 ก.พ. 57
 
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT PAT
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                    1 ต.ค.56 -20 ม.ค.57
 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์          15 ก.ค.-30 ก.ย.56
 
โควตาภูมิภาคและโควตาโรงเรียนสาธิตฯคณะมัณฑนศิลป์
ม.ศิลปากร                                                            20 ก.ค.-15 ส.ค.56
 
รับตรงโครงการปกติและโครงการพิเศษคณะมัณฑนศิลป์
ม.ศิลปากร                                                           15 ส.ค.-20 ก.ย.56
โควตา สอวน. ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทย์, พยาบาล,
วิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติฯ, วิทยาการจัดการ,
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)             2 ก.ค.- 30 ส.ค.56
 
รับตรงโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น(กลุ่มที่ 1)  1 ส.ค.- 30 ก.ย.56
 
รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา     1 ส.ค.- 30 ก.ย.56
 
โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร                     1 ส.ค.- 4 ต.ค.56
 
       อ่ะ ที่นี้เราก็ได้รุ้กันแล้วว่ามีมหาวิทยาลัยไหน ที่เขาเปิดรับกันอย่างไรบ้าง น้องๆก้ต้องทำคะแนน Gat pat ให้ดี รวมถึงคะแนนการสอบ O-NET ด้วย นั่นคือน้องๆต้องตั้งใจฝึกทำข้อสอบ อ่านหนังสือให้มากๆ หรือหาที่เรียนพิเศษซะเลย หรือถ้าไม่มีที่เรียนพิเศษ หรือไม่อยากเดินทางไกล เราก็มีติวเตอร์สอนพิเศษที่จะไปสอนพิเศษถึงบ้านของน้องๆเลยครับ
 
ตาราง รังตรง 2557
 

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.