ติวสอบเข้า อักษรจุฬา

ติวสอบเข้า อักษรจุฬา

        คอร์สสอนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าอักษรจุฬา ติวแบบรายวิชาสอนเสริมได้ที่บ้าน ได้เลย ข้อสอบตรงๆ GAT PAT พร้อมสรุปเข้มภาษาอังกฤษพร้อมโ จทย์ที่ได้ให้น้องๆฝึกทำข้อสอบให้เข้าใจ และ ทำคะแนเพื่อสอบเข้าอักษรจุฬาติวได้ตามบ้านกับพี่ติวติวเตอร์ที่มีการสอน เพื่อติวสอบเข้าจุฬา กันเลย อยากเรียน หรือยากได้ติวเตอร์สอน สด ในส่วนของวิชาที่ติวสอบเข้าจุฬา เรียนได้ที่บ้านเลยนะค่ะ

        วิชาที่ติวเตอร์จะรับสอนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า GAT PAT หรือ จะแยกเป็นวิชาต่างๆคือ GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ และมีแนวข้อสอบ PAT 7 ความถนัดทางภาษา (ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน หรือ ภาษาอาหรับ หรือ ภาษาบาลี) ให้น้องๆได้เลือกให้ติวเตอร์ติวเป็นภาษาที่น้องๆรู้สึกมั่นใจที่สุด เพราะติวเตอร์ที่จะส่งไปสอนน้องๆ ที่ต้องการให้สอน

คุณสมบัติในการสอบตรงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

1. เป็นผู้ที่ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มี GPAX > 2.75 (กรณีกำลังศึกษาให้ใช้เกรด 5 เทอม และในกรณีผู้สำเร็จการศึกษาให้ใช้เกรด 6 เทอม)

รายละเอียดการสอบตรงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

  • คะแนนสอบวิชาสังคมศึกษา (สอบตรงกลาง)       25 %
  • คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (สอบตรงกลาง)     25 %
  • คะแนนสอบวิชาภาษาไทย (สอบตรงกลาง)         25 %
  • คะแนนสอบ PAT 7 (ภาษา)                                     25 % 

*PAT 7 ความถนัดทางภาษาาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน หรือ ภาษาอาหรับ หรือ ภาษาบาลี)

ครูสอนพิเศษตามบ้าน

สอนข้อสอบ SAT


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.