รับสอนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน เบื้อต้น

รับสอนภาษาฝรั่งเศส
รับสอนภาษาฝรั่งเศส
 
ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Français) เป็นหนึ่งในภาษากลุ่มโรมานซ์ที่สำคัญที่สุด เป็นรองเพียงภาษาสเปนและโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีคนนิยมเป็นอันดับที่ 11 ของโลก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีคนพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ (ฟรองโกโฟน) ประมาณ 77 ล้านคน และเมื่อรวมคนที่พูดเป็นภาษาที่สองแล้วจะมีประมาณ 128 ล้านคน
 
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ และภาษาที่ใช้ปกครองในชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ด้วย (เช่น สหภาพยุโรป ไอโอซี องค์การสหประชาชาติ และ สหภาพสากลไปรษณีย์) ในสมัยก่อนภาษาฝรั่งเศสถือเป็นภาษาสากลที่แพร่หลายที่สุด โดยมีสถานะเฉกเช่นภาษาอังกฤษในปัจจุบัน หนังสือเดินทางของไทยก็เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับภาษาไทย
 
กวดวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับทั่วไปสอนพิเศสฝรั่งเศสโดยการปูพื้นฐานทางภาษาให้แข็งแกร่ง  กำจัดจุดอ่อนทางภาษา เพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาฝรั่งเศสโดยตรง
หลักสูตรกวดวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ต้น – ม.4
 
       เรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น,หลักการอ่านออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกอ่าน, ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส พร้อมแบบฝึกหัด, ศัพท์และสำนวนสำหรับผู้เริ่มเรียน, เรียนและฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น, เรียนและฝึกการเขียนประโยคอย่างง่าย เนื้อหาอื่นๆที่เป็นพื้นฐานต่อการเรียนในระดับสูงขึ้น
หลักสูตรกวดวิชาภาษาฝรั่งเศส  ม.5
 
       เรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส,ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้น และเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกหัด,ศัพท์และสำนวนระดับกลาง,เรียน-ฝึกสนทนาภาษาฝรั่ง-เศส, ฝึกการอ่านบทความ ฝึกการเขียนประโยคที่หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรกวดวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.6
 
       ศึกษาเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สรุปหลักไวยากรณ์ครบถ้วนตรงประเด็นอย่างเข้ม-ข้น, ศัพท์-สำนวนที่ใช้ในการสอบแอดมิชชัน และที่ใช้ในมหาวิทยาลัย, พัฒนาทักษะการใช้ภาษาในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแอดมิชชันเรียน-ฝึกสนทนาภาษาฝรั่ง-เศส, เรียน-ฝึกเขียนบทความภาษาฝรั่งเศส, ฝึกการอ่านบทความขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเอาเรื่องและมีการฝึกทำข้อสอบแอดมิชชันย้อนหลัง
 
 
 
รับสอนฝรั่งเศส
 
รับสอนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.