กิจกรรมดี ขอเด็กสวนกุหลาบ

กิจกรรมดีที่อยากบอกต่อ

กับกิจกรรมของกลุ่ม “เด็กสวนฯ ชวนธรรม”

     กับการแสดงพลังของเยาว์ชนใน กิจกรรมศีลธรรมจรรยาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง  “สุวิชาโน ภวํ โหติ” หรือ “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” เป็นคติพจน์ของชาวสวนกุหลาบฯ ที่บ่งบอกถึงการเรียนรู้ทั้งในศาสตร์วิชาและศีลธรรมจรรยาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้เจริญ และด้วยเป็นสถาบันการศึกษาที่อบรมบ่มเพาะเยาวชนเพื่อเป็นบุคลากรของชาติ ความเป็นผู้เจริญในที่นี้จึงมีเจตนารมณ์มุ่งหมายเพื่อให้เป็นพลังช่วยผลักดันสังคมส่วนรวมให้มีความเจริญขึ้นด้วย ผู้เจริญที่แท้จริงจึงหาใช่เพียงแค่ตัวเองเจริญรุ่งเรืองไม่
Cr. www.facebook.com/oskforpeace

12 13 14 15


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.