รับตรงวิศวกรรมศาสตร์จุฬา นานาชาติ (inter)

1547

รับตรงวิศวกรรมศาสตร์จุฬา นานาชาติ (inter)

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอร์สติวสอบเข้า)
International School of Engineering
นานาชาติจุฬา 2558 กำหนดการรับสมัคร
27 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2558

สาขาที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
->วิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์ 7 คน
->วิศวกรรมสาระสนเทศและการสื่อสาร 20 คน
->วิศวกรรมอากาศยาน 10 คน

รับจำนวนทั้งหมด 37 คน

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
– TOEFL / IELTS / CU-TEP
มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
– CU-AAT (math section) / SAT (math)
มีคะแนนสอบวัดระดับทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
– CU-ATS / SAT 2 (Physics และ Chemistry)

😛 ต้องการติวเตอร์ ติวเพิ่มคะแนนเตรียมสอบเข้าจุฬาอินเตอร์ 😛

😮 ปรึกษา 086-975016 หรือ 💡 ไลน์ ID : chulakati


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.