niets

ทำตัวอย่าไรจะไปสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 2556

        ใกล้มาแล้วนะค่ะน้องๆหลายคนกำลังยุ่งม๊วกๆ กับการจะสอบเข้ามหาวทิยาลัย และไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรเมื่อเข้าห้องสอบ ...