สอนพิเศษฟิสิกส์ คณิต ม.4 ม.5 และ ม.6

สอนพิเศษฟิสิกส์ คณิต ม.4 ม.5 และ ม.6

        สอนพิเศษฟิสิกส์ คณิต ม.4 ม.5 และ ม.6ตรงตามหลักสูตร รับสอนพิเศษทั้งปรับพื้นฐาน ติวทั่วไป ...
สอนพิเศษฟิสิกส์

สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.ปลาย เรียนที่บ้าน

  สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 และ 2 เรียนพิเศษในช่วงปิดเทอม อยากจะทบทวนเนื้อหา ม.4 หรือฟิสิกส์ ...